دکتر عباس رفیعی

گواهی رضایتمندی دکتر عباس رفیعی از یو پی اس ۲۰۰۰ وات شرکت الکترونیک قدرت ایران برای استفاده‌های پزشکی در یونیت و کمپرسور مطب.

گواهی کیفیت یو پی اس در استفاده‌های پزشکی