دکتر محمود صالحی

گواهی رضایتمندی دکتر محمود صالحی از یو پی اس‌های تولیدی شرکت الکترونیک قدرت ایران برای استفاده در کاربردهای پزشکی و درمانی.

یو پی اس در استفاده‌های پزشکی و درمانی dr-salehi-2