مجتمع آموزشی صنعت نفت محمود آباد

گواهی کیفیت یو پی اس ۲۰۰۰ وات در مجتمع آموزشی نفت محمود آباد از سال ۱۳۶۸یو پی اس دانشگاه نفت

گواهی کیفیت سلف‌های فرکانس پایین و بالا برای استفاده‌های آزمایشگاهی در مجتمع آموزشی نفت محمود آباد.

آموزشکده صنعت نفت یو پی اس